Het PERFECT(E) project

Purchasing Education and Research for European Competence Transfer is de volledige titel van het project, waarvan de naam werd afgekort tot PERFECT. Het ambitieniveau is hoog: bouw een Europees PSM-curriculum voor het hoger onderwijs, zodat organisaties die op zoek zijn naar studenten (de PSM-talenten) weten waar ze deze kunnen vinden. Maar ook dat studenten die zich willen ontwikkelen tot PSM Professional weten uit welke opleidingen ze kunnen kiezen. Voor de uitvoering werden de volgende stappen gezet:

  1. Er werd op basis van literatuur en best practices een model gebouwd met daarin de vaardigheden voor PSM Professionals.
  2. Bedrijven en instellingen werden in een enquête gevraagd aan te geven welke vaardigheden en competenties in PSM belangrijk zijn om een organisatie succesvol te maken en het werk effectief en efficiënt uit te kunnen voeren.
  3. Er werd een Europees PSM-curriculum ontwikkeld.
  4. De resultaten worden breed gedeeld. Er wordt een Massive Open Online Course (MOOC) ontwikkeld waarin studenten kennis maken met de basis van PSM. Ook wordt er een assessment-tool ontwikkeld voor zelfevaluatie door inkopers.

In de eerste twee stappen van het project ontstond een lijst met 120 vaardigheden en competenties. Deze zijn als basis gebruikt voor het curriculum dat is gebouwd.

Het belang van digitalisering en het gebruik van technologie

De onderzoekers kwamen met vijf hoofdconclusies. Een van deze hoofdconclusies was het grote belang van digitalisering en het gebruik van technologie. Technology wordt steeds belangrijker om de organisatiefunctie PSM goed te kunnen vormgeven en uitvoeren. E-procurement technologie competenties staat dan ook op nummer twee als het gaat om top tien toekomstige competenties van PSM Professionals, zo meldden we al in in de E-proQure nieuwsbrief. Maar technologie is ook belangrijk voor de PSM Professional als het gaat om netwerken. Ook in het onderwijs speelt het gebruik van technologie een steeds belangrijker rol door het gebruik van video, webinars, online discussie en simulatie en business games.

Module ‘PSM technology in a digital environment’

In het gebouwde PSM-curriculum krijgt zowel de bachelor als master een module ‘PSM Technology in a digital environment’. De leeruitkomsten geven aan wat studenten die deze module succesvol willen afsluiten, kunnen. Daarom geven ze een goed beeld van de inhoud:

  • Kennis van technologieën, bijbehorende architectuur en software op het gebied van PSM.
  • Vaardigheden die nodig zijn om PSM IT-tools en e-procurement software te kunnen gebruiken.
  • Is in staat om de belangrijke stappen voor de ontwikkeling van een e-procurement strategie te beschrijven en toe te passen.
  • Is in staat om toekomstige trends en IT-innovaties te vertalen naar de impact op PSM en kan de consequenties benoemen.
  • Is in staat om een ontwerp te maken voor data-analyses ten behoeve van effectieve PSM.
  • Is in staat om aan te tonen hoe digitalisering kan leiden tot concurrentievoordeel voor een organisatie.

Het ontwikkelen van het onderwijs, dat gaat leiden tot deze leeruitkomsten, vraagt een grote inspanning. Gezien het belang dat toekomstige werkgevers hechten aan de competenties en vaardigheden van afgestudeerden op het gebied van PSM Technology, moet het snel en goed aangepakt worden.

Inkopers zonder e-procurement competenties ‘out of business’?

Professionals die vandaag werkzaam zijn in een purchasing and supply management functie moeten e-procurement vaardigheden en competenties ontwikkelen. Het is van belang dat u nieuwsgierig bent naar snel elkaar opeenvolgende technologische ontwikkelingen en u zich steeds laat informeren over de actuele stand van zaken. En scholing van digitale vaardigheden is belangrijk voor uw ontwikkeling. Want om de grote invloed van e-procurement technologie voor PSM-resultaten kan niemand meer heen!

12-06 en 19-06 | Netwerkbijeenkomst inkoopadviseurs & contractmanagers

Dinsdag 12 juni en dinsdag 19 juni organiseert Yacht twee keer een netwerkbijeenkomst voor inkoopadviseurs en contractmanagers, 12 juni in Apeldoorn en 19 juni in Groningen.

Klaas Stek en Shannon van Hoorn van de Universiteit Twente zullen beide avonden resultaten van het PERFECT onderzoek en hun visie met de deelnemers delen. Ook wordt antwoord gegeven op de vraag: ‘Welke skills heb je nodig om als inkoper succesvol te zijn? Op 12 juni is de bijeenkomst in Apeldoorn en 19 juni in Groningen.