Amazon maakt het consumenten makkelijk om producten te vinden, te beoordelen en te kopen. Maar op je werk is daar niets van terug te vinden. Ingewikkelde workflows, software die niet gebruiksvriendelijk is en een inkoopafdeling zonder helpdesk.  Inkoop kan zich dit in de toekomst niet meer veroorloven. Inkopers moeten ‘user focused’ worden. Nee, dat ben je als inkoper nog niet volgens de definitie van Amazon. Je moet nieuwe technologieën adopteren. Misschien wel sneller dan je lief is.

Amazonification: hoe flikt Amazon het?

Amazon is steeds op zoek naar wat consumenten nodig hebben om tot de aankoop van producten over te gaan. Ze weten dat consumenten producten snel willen vinden, goede productinformatie nodig hebben en willen weten of er alternatieven zijn. Amazon weet dat consumenten zich ook via social media oriënteren. En dat informatie altijd actueel moet zijn. Om het gedrag van consumenten te beoordelen en te gebruiken als stuurinformatie worden grote hoeveelheden gegevens uit vele verschillende bronnen gebruikt. Met deze gegevens worden algoritmes gevoed die ervoor zorgen dat consumenten de informatie krijgen die ze willen zien. Op deze manier gaat Amazon Business, waarin de B2B-activiteiten van Amazon zijn ondergebracht, ook te werk.

Inkoper: ben je al zo ver?

Als een collega je binnenkort vraagt ‘Kan ik ook via Amazon Business gaan bestellen?’, wat wordt dan jouw reactie? Wat is er eigenlijk nodig om inkoop binnen jouw bedrijf of instelling ook zo in te richten? Een paar zaken die geregeld moeten worden:

·         Gebruik slimme software die jouw gebruikers assisteren. Software die de taal van de gebruikers begrijpt en die het niet uitmaakt of ze tekst, gesproken woord of afbeeldingen gebruiken. En die binnen 90 seconden met het juiste antwoord komt.

·         Gebruik een intuïtieve catalogi met alle faciliteiten en gemakken die de grote bekende webwinkels aan consumenten bieden. En biedt deze catalogi aan binnen één omgeving met één look-and-feel.

·         Gebruik Artificial Intelligence om steeds het aanbod te scannen en te zorgen dat de medewerkers binnen jouw organisatie steeds een actueel aanbod hebben en over actuele informatie kunnen beschikken.

·         Zet chatbots in om ervoor te zorgen dat gebruikers bij het vastlopen – in welke fase van het inkoopproces dan ook – snel en goed geholpen kunnen worden.

Wedden dat je nog een paar stappen moet zetten om dit voor elkaar te krijgen?

Voorwaarden en gevolgen?

Om te starten is het belangrijk dat je aandacht hebt voor voorwaarden en gevolgen. Voorwaarden zijn dat de inkoper als uitgangspunten neemt:

–          dat het vizier primair op de gebruiker binnen de organisatie gericht is,

–          dat toegewerkt wordt naar superieure gebruikerservaringen

–          en dat procesinnovatie hoog in het vaandel staat.

Het laatste –  procesinnovatie – betekent dat technologische ontwikkelingen worden gevolgd en dat nieuwe technologie wordt geadopteerd om gebruikers nieuwe faciliteiten te kunnen bieden.

De gevolgen voor de inkoper zijn ook niet te onderschatten. Het werk wordt anders. De inkoopprocessen worden steeds verdergaand geautomatiseerd. Het werk van de inkoper zal steeds meer bestaan uit complexe vraagstukken en innovatie van processen. Dit vraagt om een andere en vooral betere samenwerking met leveranciers. Hierbij geldt dat het inrichten van processen in ketens steeds belangrijker wordt. En het volgen van technologische ontwikkelingen is ook voorwaardelijk. Nu om proces efficiency, weinig tot geen maverick buying en compliance te realiseren.

Welke technologie wordt leidend?

In het artikel van HfS Research, dat de inspiratie leverde voor deze blog, worden drie technologieclusters genoemd, die je in de gaten moet houden en waarom:

Eerst maar eens een nachtje over slapen?

Een prima idee. Want wat hierboven staat, wordt misschien in inkoopboeken en artikelen al regelmatig verkondigd, maar vraagt veel om het in de praktijk te brengen. Business focus moet de dagelijkse praktijk worden en niet alleen een woord in je beleidsplan. Het vraagt om flexibiliteit, ook voor wat betreft de rol van inkoop. En de gebruikers moeten het idee krijgen dat ze thuis bij Amazon shoppen en ook op dezelfde manier worden ondersteund! Voor de inkoper begint het met ‘user focused’. Zonder kennis van wat nieuwe technologieën kunnen bieden en de juiste te kunnen inzetten, gaat dat niet lukken. E-procurement: er is nog veel te ontdekken! E-proQure helpt je daarbij. Met de nieuwsbrief en met trainingen waarin ook de ontwikkelingen van nieuwe technologieën aan de orde komen.

Deze blog is geïnspireerd op een artikel van HfS Research  Amazon has reinvented procurement and forces you to change with it.