Keyrail

Gert is gevraagd om het bestuur (waarvan ik penningmeester was) van een Coörperatieve Inkoopverening Betuweroute voor tractie-energie te ondersteunen bij de op- en inrichting. Gert presenteerde ons een aantal mogelijkheden voor het onderbrengen van de activiteiten van de vereniging bij serviceproviders.

Gert nam dit project voor zijn rekening en heeft het geheel werkend (proceswbeschrijvingen, contracten, etc.) opgeleverd tot tevredenheid van het bestuur.

Cees Tommel