Best Value a way of life?

Tijdens het Beste Value congres in mei van dit jaar zag en hoorde ik Dean Kashiwagi voor het eerst presenteren over Performance Information Procurement System (PIPS) en vooral over “Best Value is a way of life”. Dat laatste gaat mij te ver. Belangrijker vond ik de manier waarop tijdens de twee congresdagen in de parallelsessies op een enthousiaste manier ervaringen tussen gebruikers en geïnteresseerden werden uitgewisseld en zo een bijdrage werd geleverd aan de prestatie-inkooppraktijk. De 200 deelnemers maakten duidelijk dat prestatie-inkoop leeft. Ook de nieuwe versie van het boek Prestatie-Inkoop (met Best Value naar succesvolle projecten), dat tijdens het congres werd gepresenteerd, getuigt hiervan.

Het onderwerp Prestatie-inkoop boeit. In maart 2011 schreef ik in een column voor FM@work “Nieuw van inkoop: prestatie-inkoop”. Ik had toen de eerste uitgave van het boek prestatie-inkoop (Van de Rijt en Santema) gelezen en kwam tot de conclusie dat er een interessante nieuwe tool aan de inkopers toolbox was toegevoegd.

Belangrijk vond ik toen dat er een integrale aanpak werd gepresenteerd, waarbij het vinden van de beste leverancier en het uitvoeren van de opdracht als één proces werd gepresenteerd. Elementen als: de leverancier is de specialist, kwaliteit is de dominante factor en de mensen, aan klant- en leverancierszijde, bepalen in belangrijke mate het succes van de samenwerking, waren al bekend. Wat mij betreft meer de evolutie van het vak inkoop.  

Mijn aanbeveling was: inkopers neem kennis van prestatie-inkoop en voeg het toe aan je gereedschapskist. Verkopers verdiep je in deze ontwikkeling. Een aanbeveling waar ik nu nog steeds achter sta.

Graag willen collega [1] Marius van der Woude en ik  een volgende bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het prestatie-inkooppraktijk. En dat doen we door te starten met de facilitaire regieorganisatie en prestatie-inkoop te bekijken vanuit een aantal management theorieën. Regieorganisatie en prestatie-inkoop: een goed huwelijk? is de kop boven ons artikel in het laatste nummer van FMI (het vaktijdschrift van Facility Management Nederland). De regieorganisatie is een populaire organisatievorm binnen bedrijven en instellingen voor de ondersteunende processen. Prestatie-inkoop krijgt steeds meer aanhangers onder inkopers. Van de facilitaire diensten wordt 65% ingekocht. De regieorganisatie en prestatie-inkoop komen elkaar steeds vaker tegen. Maar versterken ze elkaar?

Onze conclusie is, dat de regieorganisatie en prestatie-inkoop uitgaan van verschillende opvattingen over wat mensen drijft bij het aansturen en werken voor een organisatie. Prestatie-inkoop en de facilitaire organisatie, die is ingericht als regieorganisatie, zijn niet voor elkaar gemaakt!  Tot zover de theorie (en onze interpretatie hiervan). We zijn benieuwd naar de ervaringen in de praktijk!

Gert Walhof

24 september 2013Hanzehogeschool Groningen, Lectoraat Inkoopmanagement